Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Nine Star Ki Voorspellingen 2012

Het is zover. Het voelt spannend, dat wel, maar ook als een opluchting; we hebben het lang verwachte, veel besproken jaar 2012 bereikt. Wordt dit het jaar van het einde der tijden? Houdt de wereld op te bestaan zoals ons aan de hand van interpretaties van de Maya kalender wordt voorgespiegeld? Of is het alleen de energetische blauwdruk die verandert? Dit zijn slechts een paar van de vele vragen waar menigeen mee rondloopt.

Goed moment om met behulp van Nine Star Ki (Chinese Astrologie) de belangrijkste aspecten van het komende jaar eens onder de loep te nemen.

6-Metaal in 5-Aarde

Het jaar 2011 werd gedomineerd door het element 7-metaal energie van het naïeve, spelende, vragende en lerende kind, in de centrum positie 5-aarde. Deze 7-metaal energie stak overal de kop op in de vorm van de occupy-beweging. Deze beweging heeft, net als kinderen dat doen, in overdrachtelijke zin de ‘Waarom’-vraag aan ons medemensen en aan de maatschappij gesteld of het zo verder moet en of het ook anders kan. Dit vragen stellen zonder meteen een oplossing te hebben, is de ware aard van de occupy-beweging en ook van het zich vragende kind dat net zolang blijft vragen tot het een antwoord heeft. Dit jaar wordt deze tendens voortgezet maar wordt de toonzetting veel kritischer. 6-Metaal dat de centrum positie van 7-metaal overneemt, is veel directer en draagt meer autoriteit in zich die verlangt dat er regels opgesteld worden die scherp en helder zijn en consequent worden nageleefd. De vraagstelling wordt ook meer analytisch en dwingender. Dit kan ertoe leiden dat de nog onschuldige vraagstelling van de occupy-beweging van afgelopen jaar, dit jaar op de spits gedreven wordt en inzicht eist en probeert af te dwingen in allerlei zaken en processen. Metaal is namelijk het element dat het graag hard speelt en zaken op het scherpst van de snede uitgevochten wil zien. Deze energie domineert de positie van 5-aarde die juist gaat over de algemene autoriteit, over overkoepelende organisaties zoals regeringen, ECB en eurozone maar ook over autonomie. Je voelt het al; dat zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. Regeringen en eurozone worden door de werking van metaal gefileerd en bekritiseerd en op het scherpst van de snede ondervraagt.

Andersom werkt dat helaas ook. Door de aanwezigheid van 6-metaal die dolgraag grenzen wil stellen en regels wil opleggen, wordt de autoriteitsfunctie van 5-aarde strikter en strenger. Maar gelijktijdig wil 5-aarde zijn eigen autoriteit blijven en zich beroepen op zelfbeschikkingsrecht, in ultieme vorm uitgekristalliseerd als autonomie en autarkie. De autoriteit van het individu zal dit jaar op gespannen voet komen te staan met strengere regels, eisen en wetten die door ‘grotere’ autoriteiten zoals de regering worden opgelegd en waarvan invoering met de nodige dwang en sancties gepaard zal gaan. Dat zal leiden tot het nog verder inperken van de mens als individu, grote kans dat de regering bijvoorbeeld meer belastingen (metaal) gaat heffen die de -financiële- vrijheid van de burger beperken en zijn bestaansfundament aantasten. Een andere vorm van de beperkende invloed van 6-metaal kan echter terugslaan op onze grote, politieke autoriteit, de regering, waardoor deze belemmerd wordt in de uitoefening van zijn functie. Dit kan bijvoorbeeld doordat de democratische werking wordt teruggedrongen en toegankelijkheid van het parlement wordt beperkt, waardoor de kiezer de grip op de politiek verliest en er wetten doorheen gejaagd worden waar we niet op zitten te wachten. Metaal is ook terug te vinden in de rechterlijke macht, die, in het centrum geplaatst, speerpunt kan worden van spanningen tussen rechtspraak enerzijds en politiek anderzijds. De rechtspraak die in het middelpunt (centrum 5-aarde) van de belangstelling staat wordt eveneens aan een kritisch onderzoek onderworpen. Goed denkbaar dat er een groot schandaal aan het licht komt ten aanzien van de kwaliteit van uitoefening van de rechterlijke macht. Overigens verhuist 7-metaal naar de thuispositie van 6-metaal (o.a. rechterlijke macht) waardoor dit schandaal goed te maken kan hebben met wederom een omvangrijke kinderporno zaak.

Metaal is naast heerser over grenzen, wetten en regels, ook het element van het geld. De grootste clash kan komend jaar dan ook verwacht worden op het gebied van afspraken die betrekking hebben op geld en financiële structuren. Gaat het ‘individu’; Griekenland, Italië, Nederland, de ‘kleine’ burger, zich voegen naar de dwingende en beperkende regels en wetten die door ECB en eurozone worden opgelegd? Of breken deze individuen uit de beperkende ketens (metaal!) op weg naar bevrijding van opgelegde tirannie, op weg naar autonomie en zelfverwerkelijking? Het wordt nog spannend.

7-Metaal in 6-Metaal

De energie van het lerende, spelende kind verhuist dit jaar naar de positie van 6-metaal waar het leert omgaan met de beperkingen van regels en wetten. Zie het als het bijbrengen en het ontwikkelen van discipline waardoor er meer richting en duidelijkheid in de ontwikkeling kan ontstaan. Hierdoor ontstaat meer focus in de -eigen- ontwikkeling; we leren nog duidelijker dan afgelopen jaar, nee te zeggen. Nee zeggen is voor veel mensen lastig en wordt als negatief ervaren. Maar door nee te zeggen tegen het een, ontstaat er ruimte om ja te zeggen tegen iets anders! Dat kan enorm veel opluchting en rust geven.

Gelijktijdig is het geschenk van 7-metaal aan 6-metaal het vermogen om onbevangen met de metaal thema’s om te gaan. Deze thema’s gaan naast grenzen, wetten, regels en geld, ook over spiritualiteit. Meer onbevangen met spiritualiteit omgaan zou op dit moment een zegen zijn voor de mensheid, lijkt me, waardoor het als vanzelfsprekend wordt dat we méér zijn dan alleen wezens van vlees en bloed. Dat er algemeen aangenomen gaat worden dat we ook spirituele wezens zijn, die reageren op energie, die zelfs bestaan uit energie! Ha, en laat energie nou toevallig ook bij het element metaal horen! Metaal zorgt er namelijk voor dat energie zich kan verplaatsen van A naar B, dat er verbindingen gelegd worden waardoor energie getransporteerd kan worden, zowel intern in de verbinding van lichaam, geest en ziel, als extern in de verbinding van aarde met kosmos.

Kortom, zowel de 6-metaal in 5-aarde, als de 7-metaal in 6-metaal laten zien dat het in 2012 gaat over geld versus energie. Over grenzen versus bevrijding. Over afgescheidenheid (grens) versus verbinding. Over de aarde met zijn bewoners versus de kosmos met zijn bewoners. In welke hoedanigheid zij zich zullen laten zien, weet ik niet, maar 2012 wordt beslist het jaar waarin we contact leggen met buitenaards leven en hun bestaan ook bevestigd wordt!

9-Vuur in 8-Aarde

Nog een indicatie dat er op het gebied van kennis het nodige gaat veranderen, is het innemen van de thuispositie van 8-aarde door het element 9-vuur, de grote transformator, de chaoot die de boel op zijn kop zet, oude schepen achter zich verbrandt en als een Phoenix uit de as kan herrijzen. Dit zal zich laten zien in de vorm van oud weten, oude kennis, die weer opnieuw aan het licht gebracht wordt en toegepast zal worden. Als ik dit koppel aan de metaal-tendensen die het energie vraagstuk centraal stellen, moet ik meteen denken aan Nicola Tesla en de toenemende belangstelling voor zijn leven en werk. Tesla heeft vreselijk veel vernieuwend en baanbrekend werk verricht op het gebied van energie en elektriciteit, dat door de ‘main stream’ wetenschappers en organisatie lang onder de pet gehouden is. Hij ontdekte onder meer het principe van de draadloze energie-overdracht, dat het Tesla-effect genoemd wordt. In het her-ontdekken van zijn werk wordt het principe van 9-vuur (zichtbaar maken, transformeren en inspireren) in 8-aarde zichtbaar. De volgende stap is dit werk ook te gaan toepassen.

1-Water in 9-Vuur

Water is het element dat bij de energie van de Maan hoort. In de astrologie staat de Maan onder andere voor het volk. Het element 1-water dat komend jaar zijn intrek neemt in de positie 9-vuur geeft aan dat het volk de druk zal opvoeren om transformatie te bewerkstelligen. Het wordt echter wel een water-vuur situatie die gepaard gaat met veel stoomontwikkeling, verhoging van temperaturen en gemoederen die hoog oplopen. Op zo’n situatie waarin druk wordt opgebouwd, zal altijd een heftige, explosieve ontlading volgen. Volksopstanden behoren daarom nog niet tot de verleden tijd, sterker nog, ze zullen toenemen, en niet alleen in de Arabische landen, en meer en meer een explosief en agressief karakter gaan krijgen. 1-Water in 9-vuur is ook een ultiem yin-yang conflict tussen het vrouwelijke en mannelijke principe. Doordat het het yin is dat de thuispositie van het yange 9-vuur ondermijnt, duidt dit tevens op het begin van de definitieve omslag van het patriarchaat, dat natuurlijk wild zal tegenstribbelen. Een voorbeeld van deze tegenreactie die al op deze energie vooruitloopt is het absurde plan om alle vrouwen op de wereld in te enten met het HPV-vaccin.

Misschien dat ons fysieke wezen meer en meer aan grenzen en beperkingen onderworpen wordt. Maar dit jaar wordt -eindelijk- ook zichtbaar en merkbaar, dat we daar met onze geest aan kunnen ontsnappen.

Gelukkig is het element metaal ook het ultieme element van spiritualiteit. De spirituele bevrijding is nakend! Helaas worstelt de fysieke structuur daar nog wat langer mee en zal het ook zeker nog even duren voordat dat in de materiële wereld zijn beslag gaat krijgen, maar dit jaar wordt de hoop voelbaar en zichtbaar. Houd moed, zou ik zeggen, we zijn op de goede weg!

Nina Elshof – ninaelshoffengshui.nl

Lees ook:

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: