Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Innerlijke leiding

regie

We gaan er vanuit dat elk mens (of organisatie) een facet heeft dat de regie in handen heeft, dat bewust en onbewust leiding geeft en perfect weet wat op welk moment aan de orde is.

Alle facetten in onszelf vormen een geheel, een geheel dat jij bent met jouw unieke bewustzijn. Lees verder “Innerlijke leiding”

Advertentie

Intuïtie

Het woord intuïtie komt uit het Latijn en betekent “innerlijk zien”, inzicht dus. In sommige culturen wordt de waarde van intuïtie erkend en gerespecteerd als een belangrijk aspect van het leven.
De mensen voelen zich, door hun intuïtie, met het universum verbonden. Ze gebruiken rituelen, dansen, liederen en mantra’s om de intuïtie op te wekken. In onze westerse cultuur leren we niets over de waarde van intuïtie en vertrouwen alleen onze intellectuele capaciteiten.

Lees verder “Intuïtie”