Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Feng Shui als middel tot bewustwording

Feng Shui; wat is het nu helemaal? Menigeen heeft wel eens van het begrip gehoord of er over gelezen. De meeste boeken die over dit onderwerp verschenen zijn, belichten de ‘hele erge dingen’ die er mis kunnen gaan met je huis, met jezelf, met je hele leven wanneer je huis niet helemaal volgens de strenge regels van Feng Shui is ingericht. Menigeen heeft na het lezen van zo’n, soms lastig te begrijpen, boek het noodzakelijk aanwezige toilet in huis vervloekt, want oh, oh, door dat vermaledijde ding vloeit toch warempel alle overvloed pardoes het huis uit.

Wellicht heb je ook de conclusie getrokken dat Feng Shui alleen is weggelegd voor de beter gesitueerden onder ons, of alleen geschikt is voor mensen die heel erg strikt volgens bepaalde regels hun huis in willen richten en daarin bereid zijn om vooral niet van deze hele strikte regels af te wijken. Sommigen vinden het wellicht ook zweverig, vaag en totaal niet praktisch.

Niets is minder waar. Feng Shui is een heel dynamische, prettig toegankelijke en eigenlijk heel speelse manier om je bewust te worden van jezelf door middel van je omgeving.
Hoe kan het dan toch dat er zo’n verkeerde indruk is ontstaan?

Een stukje historie

Feng Shui betekent letterlijk ‘wind en water’. De eerste aantekeningen en verwijzingen naar dit begrip zijn enkele duizenden jaren oud; de vroegste vermelding van ‘wind en water’ voert naar het schijnt zo’n 4.000 tot 5.000 jaar terug.
Om het begrip te ontcijferen, moet je ernaar kijken door de ogen van de mensen van toen. Aangezien Feng Shui beschrijft hoe mensen door de uiterlijke invloeden van onze leefomgeving worden gevormd, werd er als symbool twee van de belangrijkste verschijningsvormen van de natuur gekozen; wind en water. Zowel wind als water, die beide altijd in beweging zijn, vertegenwoordigen bovendien zeer machtige natuurverschijnselen, tomeloze energieën, die vaak moeilijk te beteugelen zijn. Het zijn twee dynamische krachten waar je mee op goede voet moest komen te staan.
De wind werd beschouwd als de zacht waaiende hemelbode. Hij blaast de zegenrijke wolken naar ons toe en voert daarbij het vruchtbaarheid schenkende water mee. Met de Feng Shui werd vooral ook duidelijk gemaakt dat alles wat ons in de zichtbare en onzichtbare wereld omgeeft, uit energie bestaat en daardoor met elkaar verbonden is.

Feng Shui komt uit Azië

De oorsprong van Feng Shui ligt in Azië, waarbij China als land van oorsprong wordt beschouwd. Het toepassen ervan behoorde als vanzelfsprekend tot de dagelijkse praktijk. Maar het werken met en bestuderen van Feng Shui was niet voor iedereen weggelegd. Alleen mensen die daarvoor speciaal waren opgeleid en ingewijd was het toegestaan om met Feng Shui te werken. Daarmee was Feng Shui een geheime leer waar hooggeplaatste personen dankbaar gebruik van maakten om hun eigen doeleinden te bereiken. Terwijl de gewone burger blindelings de aanwijzingen van een Feng Shui master diende op te volgen.
De heersers van de opeenvolgende dynastieën lieten zelfs uitgebreide begraafplaatsen aanleggen volgens de leer van de Feng Shui, om het lot van hun keizerlijke nakomelingen positief te beïnvloeden. Zij geloofden namelijk dat dit afhankelijk was van het gunstig stemmen van de voorouders in het hiernamaals. Alle grote bouwwerken van China, zoals de Verboden Stad en de Chinese Muur, werden volgens exact vastgestelde Feng Shui criteria opgetrokken. Zelfs de locatie werd vanuit de Feng Shui bepaald.
Zo is in de loop van duizenden jaren een onschatbare bron van kennis en ervaring ontstaan, die tot op de dag van vandaag bewaard en toegepast is gebleven. Maar al die tijd was Feng Shui niet toegankelijk voor de gewone mens en bleef het een strikt geheime leer.

Culturele Revolutie

De Chinese Culturele Revolutie, in de jaren zestig, bracht echter een grote verstoring teweeg. In die periode was de toepassing van Feng Shui ten strengste verboden omdat een dergelijk ‘achterhaald en op bijgeloof gebaseerd systeem’ ogenschijnlijk niet in een modern staatsbestel zou passen. Het is in dit verband wel opmerkelijk dat zelfs Mao Ze dong, hoewel hij Feng Shui verboden had, zelf een expert van deze verheven kunst was, die hij heimelijk maar met veel geestdrift toepaste!
In deze periode is veel kennis van Feng Shui verloren gegaan. Een Feng Shui meester mocht zijn praktijken niet meer uitvoeren maar ook, belangrijker nog, geen leerlingen meer opleiden. Gelukkig had dit verbod ook een positief effect. Om de waardevolle traditie en kennis van Feng Shui te kunnen laten overleven zijn een aantal Feng Shui meesters naar het buitenland gevlucht. Via Amerika heeft het inmiddels zijn weg naar Europa gevonden, waar we heel anders met dit soort oude kennis omgaan en het veel liever willen delen en toegankelijk maken voor iedereen, in plaats van het verborgen te houden.

Feng Shui in deze tijd

Maar daar begint een beetje het probleem met de huidige positie die Feng Shui inneemt. De oorspronkelijke Chinese Feng Shui meesters zijn opgegroeid en geschoold in het traditionele systeem van leerling (let wel: een beetje leerling blijft dat zo’n dertig jaar!) en meester. Met inwijdingen in geheimen en het buiten sluiten van leken.
Zo zijn ook de meeste boeken die over Feng Shui zijn verschenen geschreven en gebaseerd op deze traditionele en hiërarchische methode. Deze boeken gebruiken ook overeenkomstige symbolen, metaforen en woorden uit de Chinese traditie. Symbolen, metaforen en woorden waar wij westerlingen helemaal niet vertrouwd mee zijn en dus ook niet als zodanig herkennen laat staan in ons leven kunnen toepassen en integreren. Want, wat moet je als beetje nuchtere Nederlander nu met een kikker bij je voordeur? Eentje nog wel die een munt in zijn bek heeft? Wij krijgen daar helemaal geen associaties bij van overvloed en welvaart, eigenschappen die de Chinezen aan dit beestje toedichten. Eerder griezelen we een beetje van die glibberige, koude beesten. De Nederlandse equivalent van deze kikker is echter het spaarvarken, en ja, die herkennen we wel degelijk! Zet ergens een spaarvarken neer en iedereen snapt direct de bedoeling van het beest; sparen en vet worden zodat er later een appeltje voor de dorst is mochten er zich magere tijden aandienen.
Ook spinnen en spinnenwebben, die voor de Chinezen eveneens bodes zijn van voorspoed en welvaart en bij voorkeur in grote getale boven de voordeur moeten hangen, passen echt niet in ons propere landje. Sterker nog, ik denk dat de buurvrouw je hoofdschuddend zal gade slaan wanneer je je best doet om tijdens het ramen wassen toch vooral deze spinnenwebben intakt te laten.

Feng Shui in Nederland

Kortom, Feng Shui is weliswaar een heel oude, filosofische methode om de relatie tussen de mens en zijn omgeving in kaart te brengen, maar deze methode is ook geworteld in de Chinese cultuur. Een heel andere cultuur dan de onze! Een cultuur die veel hiërarchischer georganiseerd is en waar ook zonder al te veel protest aan bevelen gehoor wordt gegeven. Waar het ook heel normaal is om dagelijks de voorouders te vereren. Wij komen niet veel verder dan wat foto’s van opa en oma op de schoorsteenmantel en aan iemand die vertelt hoe we iets moeten doen hebben we al helemaal een broertje dood. Liever bewaren we onze zelfstandigheid, onze onafhankelijkheid en willen graag zelf onderzoeken waarom we, bijvoorbeeld dat spaarvarken, nu op een bepaalde plek in huis neer moeten zetten.

Helemaal terecht! Zijn we eindelijk onafhankelijke vrijdenkers geworden, gaan we dat niet weer inleveren voor een ietwat mystieke Chinese filosofie die ons voorschrijft wat we moeten doen zonder ons de gelegenheid te geven daar zelf een keuze in te maken of een standpunt in te bepalen.

Gelukkig kan het anders. Sterker nog, gelukkig willen wij Nederlanders het ook anders! Op de keper beschouwt zijn we namelijk helemaal niet zo sceptisch en cynisch. We staan heel erg open, mits (maar natuurlijk) we alsjeblieft zelf mogen beslissen wat we uiteindelijk wel en niet doen. Spirituele onafhankelijkheid is een van de redenen om kritisch te blijven op wat wordt aangereikt, of dat nu Feng Shui is of iets anders, en dat is het hoogste goed! Een goed begrip van Feng Shui vraagt dus om een vertaling naar onze Westerse cultuur.

De mogelijkheden van Feng Shui

Wat kan Feng Shui dan wèl betekenen voor je? Wat kan het bijdragen aan je proces om een spiritueel onafhankelijke vrijdenker te worden?
Feitelijk legt Feng Shui in woorden en metaforen je omgeving aan je uit zodat je je bewust kunt worden op wat deze omgeving je laat zien. Hoe deze met je communiceert en, wanneer je dat niet leuk vindt, hoe je dat kunt veranderen. Heel praktisch, heel eenvoudig ook. Want je woonomgeving creëer je zelf. Jij bent het, eventueel samen met je partner, die bijvoorbeeld de bank heeft uitgekozen waar je nu op zit terwijl je dit artikel leest. Ook de kleur die je gekozen hebt op de muur is je eigen beslissing. Immers, niemand heeft je die kleur opgedrongen. Toch? Of slaat nu de twijfel toe? Ja, die kleur heb je weliswaar gekozen, maar eigenlijk wilde je liever iets anders maar Jan, Piet of Klaas vonden dit beter. Ja, ja, en ondertussen zit jij dus in jouw huis opgezadeld met een kleur waar je niet zelf voor gekozen hebt. Sterker nog die, als je heel eerlijk bent, je ook nog buitengewoon irriteert. Daar zit je dan de hele dag tegenaan te kijken. Een kleur waar jij niet blij van wordt. Een kleur die je stoort! Door je hiervan bewust te worden, krijg je onmiddellijk zicht op het ontstaan van dit irriterende element in je huis; je bent voorbijgegaan aan je eigen wensen, of je hebt over je heen laten lopen, of je hebt het allemaal met enige gemakzucht gewoon laten gebeuren.

Om zicht te krijgen op dit soort processen kun je Feng Shui gebruiken als instrument, als, zeg maar, vertaalmethode. Feng Shui kun je dan ook zien als middel dat jouw omgeving aan je spiegelt, gewoon door te laten zien wat er is, zonder oordeel. Er is namelijk geen goed of slecht alleen maar situaties waardoor je je bewust kunt worden of je iets wilt laten bestaan of juist wilt veranderen. Ook dit is dynamiek, is beweging. Met behulp van Feng Shui onderzoek je wat er is en welk effect dat op je heeft en daarmee creëer je de mogelijkheid om keuzes te maken. En daarmee verandert alles! Je hoeft niet meer lijdzaam een situatie te ondergaan of je slachtoffer te voelen van je omgeving. Want jij zelf hebt immers deze omgeving mede gevormd! Dus, wat let je om deze te veranderen en aan te passen aan andere gebruikseisen en aan je nieuwe wensen en dromen?

In de praktijk

Hoe werkt het nu in de praktijk want dit klinkt wel heel abstract allemaal. Om inzicht te krijgen in hoe je omgeving er nu echt uitziet en wat deze omgeving je vertelt, maakt de Feng Shui gebruik van de leer van de Vijf Elementen. Deze elementen Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal, staan symbool voor de energie stromen die zich door je leven heen laten zien. Denk maar aan het ‘wind en water’ principe dat de oorsprong van Feng Shui vormt. Maar ook dit is nog niet echt concreet. Daarom zijn vanuit die Vijf Elementen, de Negen Verschijningsvormen van de Vijf Elementen ontwikkeld. Deze Negen Verschijningsvormen van de Vijf Elementen vormen samen de zogenaamde Ba Gua, een soort boter-kaas-eieren raster waarin elk element een eigen plekje heeft volgens een vast principe. Dit Ba Gua schema met zijn negen vakjes staat symbool voor de verschillende fases in je leven. Maar ook voor de levensprocessen die je ondergaat, voor emoties, voor de wijze waarop je bijvoorbeeld met andere mensen omgaat etcetera etcetera.
Dit schema nu, kun je over de plattegrond van je huis heen leggen en daardoor wordt er waardevolle informatie die in je huis verborgen ligt, toegankelijk gemaakt. Het is de vertaalmethode om je huis te ‘lezen’. Daar zit helemaal niet zoveel magie of geheimzinnigs in verborgen, maar is vooral gebaseerd op logica, op nuchterheid en gezond verstand. Het enige dat er verder voor nodig is, is het ‘woordenboek’ om dat wat je in je huis ‘leest’ ook op de juiste wijze te vertalen. Het is een hulpmiddel bij het zoeken naar harmonie in huis en in jezelf.
Door de kennis van Feng Shui op een toegankelijke en hedendaagse wijze te ontsluiten wordt Feng Shui van een onbegrijpelijke, magische Oosterse techniek, getransformeerd tot een praktisch, hedendaags hulpmiddel tot bewustwording.

door Nina Elshof Feng Shui
info@ninaelshoffengshui.nl

Nina Elshof werkt al vijftien jaar met Feng Shui. Zij adviseert en begeleidt particulieren, bedrijven en overheid bij het toepassen van deze leer in de woon- en werkomgeving. Zij ontwikkelde de opleiding Praktische Feng Shui en verzorgt daarnaast reizen, lezingen, workshops en trainingen op maat.

Boek: Spiritualiteit werkt in je huis;
Praktisch tips voor een weldadige woonomgeving

Onze directe woonomgeving heeft een grote invloed op ons welbevinden. Een simpel voorbeeld: uit onderzoek blijkt dat van twee verder identieke kamers een roodgeverfde als warmer wordt ervaren dan een blauw geverfde.

Nina Elshof is een kenner van Feng Shui, waarin spiritualiteit en intuïtie een belangrijke rol spelen. Zij beschrijft de invloed die kleuren, indeling, materialen en de juiste plaatsing van het meubilair op ons leven hebben. Een huis is niet alleen onze ‘derde huid’, maar ook en vooral een middel om onze persoonlijkheid uit te drukken. Het is de ultieme plek die ons stimuleert om te worden wie we ten diepste zijn.
De vele praktische, concrete en alledaagse tips die Nina Elshof geeft, kunnen direct worden toegepast; ze vergroten ons welbevinden.
Nina Elshof is binnenhuisadviseur en gerenommeerd Feng-Shui specialist. Zij geeft consulten en adviezen aan particulieren en grote bedrijven en verzorgt daarnaast een beroeps- en modulaire Feng-Shui-opleiding.

Uitgever:  ten Have
Omslagontwerp:  Westbroek & ter Haar
Foto auteur:   Robert Vendrig
Uitvoering:  Paperback, full colour geïllustreerd
Formaat:  13 x 20,5 cm
Omvang:  96 blz.
NUR 728  Prijs € 12,90
ISBN 978 90 259 5989 0

Praktische tips:

Plaats tegenover de toegangsdeur van je woonkamer niet iets negatiefs, bijvoorbeeld een prikbord met de nog te betalen rekeningen. Deel hier juist iets in waar je echt blij van wordt. Iets wat je inspireert zoals foto’s van een topvakantie. Altijd goed binnenkomen zo.

Wat je echt niet moet doen is een spiegel recht tegenover de voordeur hangen! Ten eerste kaats je zo alle goede en positieve energie direct de deur uit. En iedereen weet wel van zichzelf hoe je eruit ziet na een lange stressdag. Een confrontatie met een vermoeide ik in spiegelbeeld is dan ook overbodig en kan zelfs teveel van het goede zijn.

Sowieso is het oppassen geblazen met het gebruik van spiegels. Het zijn magische voorwerpen die, voor je er erg in hebt, negatieve dingen verdubbelen zoals bijvoorbeeld een overvolle kapstok.

Kijk eens kritisch rond in je slaapkamer. Is deze ruimte echt ingericht op rust, verstilling en samenkomen met je partner? Of staan er spullen of apparaten die je juist herinneren aan werk, zoals een volle wasmand of een computer.

door Nina Elshof

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: