Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

ADHD: modeverschijnsel of probleem?

AdhdNogal wat leerkrachten ervaren dat zij omzeggens geen klassen meer hebben zonder een kind met ADHD. Zowat in elk leerjaar van elke school zit minstens één kind met deze problematiek. Hoe komt het dat dit vroeger niet zo was? Of was het probleem vroeger niet bekend?

Wat is ADHD eigenlijk?

ADHD is de afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Een hele mond vol om een dubbel probleem aan te stippen. Er is enerzijds een concentratieprobleem en anderzijds een probleem met de beweeglijkheid. In de volksmond omschrijft men ADHD ook wel eens als de afkorting van Alle Dagen Heel Druk.

Kinderen met ADHD zijn inderdaad doorgaans heel druk. Men beschrijft kinderen met ADHD ook wel als emotioneel, levendig, luidruchtig, roekeloos, onzorgvuldig en impulsief. Uiteraard maakt ieder kind wel eens een moment mee dat het aan deze kenmerken beantwoordt. Dat houdt echter niet in dat het dan ADHD heeft. Bij een kind met deze stoornis zijn deze kenmerken vrijwel constant aanwezig.

Overigens worden deze kenmerken nog aangevuld met concentratieproblemen. Men merkt dit vooral op bij het begin van de lagere school als het kind langere tijd aan een taak moet werken. Kinderen met ADHD slagen er niet in om lang genoeg geconcentreerd bezig te zijn aan een taak en gaan vrijwel automatisch slordig beginnen werken en details vergeten.

Naast ADHD spreekt men ook soms van ADD. Dit is een gelijkaardige stoornis, maar bij ADD is er geen sprake van hyperactiviteit.

ADHD: hoe pak je het aan?

Als ouders te horen krijgen dat hun kind misschien wel ADHD heeft, dan is dat doorgaans een harde noot om te kraken. Voor alle duidelijkheid moet men er zich van bewust zijn dat noch een ouder, noch een leerkracht de diagnose ADHD kan stellen. Om dit te kunnen doen is er onderzoek nodig door gespecialiseerde artsen.

Eens die artsen hebben vastgesteld dat er inderdaad sprake is van ADHD, dan is het aller-slechtste wat je als ouder kan gaan doen panikeren. Daar is noch je kind noch jijzelf mee geholpen.

Heel vaak wordt bij het stellen van de diagnose aangeraden om medicatie te nemen. Aangezien deze medicatie niet zo onschuldig is als men vaak doet uitschijnen, is het aangewezen om eerst na te gaan of men de stoornis niet op een andere manier kan aanpakken.

Er is natuurlijk ook de vrijheid om helemaal niet te gaan behandelen. Dat maar weinig ouders deze denkpiste bewandelen, heeft alles te maken met het feit dat ADHD een zeer grote invloed heeft op de schoolse prestaties. Het is logisch dat het kind op school omwille van de concentratieproblemen en de hyperactiviteit geen hoge toppen scoort. Om die reden zoeken de meeste mensen wel naar een behandeling van ADHD.

ADHD op een alternatieve wijze behandelen

bachbloesemsAls je hoofdpijn hebt, ga je niet meteen een operatie laten uitvoeren aan je hoofd. Met ADHD is het niet anders. ADHD heeft niks levensbedreigend in zich, zodat men alle tijd heeft om rustig te overwegen wat men kan doen.

Al gauw zal men ontdekken dat medicatie niet de enige mogelijke actie is. In het ebook over Bach bloesem (hier gratis te downloaden: http://www.bachbloesemadvies.nl/ebook.htm) kan je meer info vinden over hoe je hyperactiviteit en concentratiestoornissen kan behandelen op een gezonde en verantwoorde manier, zonder rekening te moeten houden met bijwerkingen of schadelijke gevolgen op langere termijn.

Door Tom Vermeersch – bachbloesemadvies.nl

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: