Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Bewustwording, vitaal water en de watervitaliser

Het doel van dit artikel is om inzichtelijk te maken hoe vitaal water bijdraagt aan uw welzijn. Daarnaast wil ik vanuit mijn eigen ervaring iets vertellen over de energetisch/geestelijke werking van de vitaliser die ontwikkeld is door Boudewijn Leliveld.  Verder gaat het over hoe de vitaliser er aan kan bijdragen dat meer vanuit je gevoel gaat leven.

Water wordt datgene waarmee het in contact komt

Een steen verandert als je er een stuk afhakt. De vorm van de steen is gewijzigd, omdat deze is bewerkt met een beitel. In die zin kun je aan de vorm van de steen zien wat het effect van de bewerking uit het verleden op de steen is.

Net zoals een vaste stof van vorm veranderd door een fysieke bewerking of slijtage, wordt water beïnvloed door het fysieke contact met de omgeving. Daarnaast reageert het water op de sfeer van de omgeving. De structuur van water zelf, vormt zich tot drager van de stof of energie waarmee het in aanraking komt. Als een bepaalde gekleurde stof voldoende voorkomt in water dan wordt water ook troebel in die kleur.

Geestelijk water?

Water is transparant en functioneert als een energie waarin vaste stof kan oplossen.
Water verbindt  voor de zintuigen onzichtbare, geestelijke energie met de stoffelijke wereld.
Door water reflecteert  geestelijk bewustzijn in de stof. 

Dat is ondermeer te zien aan het werk van Masaru Emoto. Hij fotografeerde ijskristallen die hij in contact bracht met verschillende gedachten,  muziek en vervuiling. Deze ijskristallen namen bij positieve gedachten, heldere en zachte harmonieuze vormen aan. Bij negatieve gedachten en vervuiling namen ze chaotische en verstoorde vormen aan.

Water met hoge energiewaarde

Naast dat water wordt gezuiverd door het waterbedrijf, is het ook heel belangrijk dat het water een hoge energiewaarde heeft. Water met een hoge energiewaarde is in harmonie gebracht door verbinding met een kosmisch krachtveld; energie afkomstig uit een geestelijke werkelijkheid.

Deze geestelijke wereld, die door verschillende filosofen is beschouwd als louter ideeënwereld, wordt tegenwoordig door meer en meer mensen beschouwd als een werkelijkheid. Deze werkelijkheid is te ervaren in ons innerlijk als een gevoel van wel of geen ruimte voelen, innerlijke energiestromen en intensief bewustzijn. Het is alsof we een extra dimensie gaan ervaren, een 4e dimensie waarin we direct de verbanden zien en ervaren, tussen wat we voelen, denken en ervaren.

Deze geestelijke onstoffelijke blauwdruk is in feite een levend wezen; een essentie die eigenschappen geeft aan een ding, plant, dier, mens. Hoewel dit energieveld dus niet fysiek is, en dus niet voor het denken en de zintuigen zijn waar te nemen, drukt het zich in de stof uit, als de kwaliteiten van dat ding, plant, dier en mens.

Hoe is het met ons drinkwater?

In onze huidige tijdsgeest is water belast door een veelvoud aan belastende stoffen (pcb’s, geneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, benzinetoevoegingen etc. etc.) en elektromagnetische straling die van nature niet voorkomen, maar het resultaat zijn van onze industriële revolutie.
Fysiek gezien is het belangrijk dat er weinig verontreinigingen in drinkwater zitten; daar zijn de waterleidingsmaatschappijen verantwoordelijk voor. Er wordt daarbij gekeken naar 29 schadelijke stoffen waarvan er niet teveel in het water mag zitten (zie hier drinkwaterbesluit).

Daarbij worden echter 44 nieuwe stoffen buitengesloten, die mogelijk ook schadelijk zijn. Daarnaast wordt ook niet gekeken naar wat de combinatie van die stoffen eventueel in het water kan doen. (lees hier nieuwsbrief Heerlijk Water september 2010).

Door deze vervuiling is het moeilijker voor het energie (ook wel prana of ether lichaam genoemd) lichaam om het fysieke lichaam te doordringen en in stand te houden. In plaats van natuurlijke stoffen, treft het etherische lichaam een hele brei aan van stoffen waar het niet op is berekend. Daarbij komt ook nog eens de informatie van alle stoffen waar het water contact mee heeft gehad, die als waterstructuur, en herinnering van het water worden opgeslagen.

Elektromagnetische straling

Verder is het een probleem dat water elektromagnetische straling opneemt. Het is bekend dat mensen die bij water in de buurt wonen, vaker moeite hebben om een draadloos signaal op te vangen.

Elektromagnetische straling geeft het water haakse structuren en maakt dat de natuurlijke harmonische structuren van gezond water verstoord raken (zie plaatje). Naast dat straling inwerkt op water, werkt het ook rechtstreeks in op de mens en op het water in ons lichaam.

De chemische processen van en tussen onze cellen worden via minuscule elektrische en magnetische pulsjes geregeld. Als je op die communicatie tussen cellen langere tijd de straling van een mobiele telefoon of andere draadloze technologie loslaat, ervaren veel mensen een gevoel van onbehagen, hoofdpijn en/of duizeligheid etc.

Al deze factoren kunnen de samenhang tussen energie lichaam en fysiek lichaam verstoren.

De Leliveld watervitaliser

De vitaliser is een ontwerp/idee dat aan Boudewijn Leliveld is ingegeven om te ontwikkelen.
Boudewijn is een zeer begaafde spirituele wetenschapper en genezer.
De vitaliser is een roestvrij stalen voorwerp dat ontworpen is volgens bepaalde geometrische verhoudingen, waarbij er verschillende vormen zijn.

De vitaliser (en de andere Leliveld producten) ondersteunt mensen zowel  in hun fysieke als in hun etherische gezondheid door daar via het drinken van vitaal water meer samenhang in te brengen.

De vitaliser haalt geen fysieke stoffen uit het water  maar organiseert de structuur van het water door het een hoge trilling te geven. Daardoor hoeft je lichaam niet eerst een hele brei aan chaotische informatie te verwerken, voordat het toekomt aan het benutten van water en het afvoeren van afvalstoffen.

De Leliveld vitaliser, vooral de vitaliser die op de leiding wordt aangesloten, creëert een energieveld dat afhankelijk van de omgevingsfactoren, tot wel 100 meter kan uitstralen en voedend is voor de etherische krachten die werkzaam zijn in de natuur. Deze energetische krachten kunnen in balans komen omdat ze worden gevoed door de energie van de vitaliser.

Hoe werkt water vitaliseren?

Ik zal een voorbeeld geven dat u herkent.

Stelt u zich eens voor dat u zich erg gelukkig voelt en het is een beetje rommelig in huis, spullen liggen door elkaar en u bent wat achter met de administratie en met het schoonhouden van het huis.
Is dat een probleem voor u?

Nee, want u weet dat als u even een paar uurtjes aan het huishouden besteedt, de boel weer aan kant is. Bovendien voelt u zich goed en dan is de huishouding doen ook niet erg vervelend .

Ik gebruik bovenstaand voorbeeld om te illustreren wat vitaal water kan betekenen.

Als  uw water stroomt door een Leliveld watervitaliser krijgt dit water een hoge energiewaarde. Het water wordt daardoor drager van een bepaalde harmoniserende onstoffelijke trilling of energie. Er mogen dan nog bepaalde fysieke verontreinigingen in het drinkwater zitten. De harmonische structuur van het water op zich zal de bepalende factor zijn voor hoe het lichaam reageert op het water.
Net zoals het gevoel van geluk bepalend is voor hoe u het rommeltje in huis ziet.

In het contact met mensen vind er een natuurlijke aanpassing plaats waardoor je de neiging hebt de positieve eigenschappen van een ander in je op te nemen. Je gaat bijvoorbeeld zelf na een gesprek met iemand die rust uitstraalt, de waarde inzien van rustig zijn en rustig spreken met andere mensen.

Entrainment

De natuurlijke aanpassing vindt niet alleen tussen mensen onderling plaats, maar ook tussen mensen en water, mensen en dingen, water en dingen, water en stoffen etc. Dat principe wordt in het engels  “entrainment’’ genoemd.  Je zou het ook aanpassing door resonantie kunnen noemen.

Volgens dat principe passen dingen en ook mensen, zich aan elkaar aan. Zo zullen klokken die verschillend tikken wanneer ze bij elkaar worden gehangen, op het zelfde ritme gaan tikken. Fruit wat niet rijp is en dat je in de buurt legt van fruit dat al wel rijp is, zal sneller rijpen, vrouwen die nauw samenleven zullen de neiging hebben op hetzelfde moment hun periode te hebben, en mensen met stress die op vakantie gaan naar een rustige plek zullen meer rust ervaren.

De omstandigheden bepalen een toestand of een ervaring, en omdat wij mens zijn kunnen we ook nog eens zelf de omstandigheden bepalen. Bruce Lipton vertelt daar heel mooi over klik hier

U kunt dit principe van ’’entrainment’’ zien aan de waterstructuur op deze foto. De rechter foto is een weergave is van de mineralen neerslag van een waterdruppel van water dat is gevitaliseerd door de Leliveld vitaliser, en de linker foto van de mineralen neerslag van een waterdruppel van water dat belast is en niet door een vitaliser is gestroomd.

Ervaringen met de vitaliser

Het verschil tussen vitaal en niet vitaal water kun je ervaren op de volgende manier;  zoek een plek op waar een vitaliser op de kraan is aangesloten. Strek de armen/handen naar voren, zet de kraan zachtjes aan, en voel wat er van binnen in uw lichaam gebeurt.

De ervaring leert dat veel mensen  een subtiele stroming in hun lichaam ervaren terwijl ze voor de stromende kraan staan. Verder heeft het lichaam de neiging van voor naar achteren te bewegen, waarbij  de beweging naar voren toe,  aangeeft dat het lichaam in actie wil komen, en als het lichaam naar achteren beweegt, duidt dat op “willen ontspannen”.  In contact met dit water, zal automatisch balans plaatsvinden tussen deze twee polen.  Daarnaast ervaren mensen dat hun vingers gaan tintelen.  Dit alles komt omdat het vitale water in contact staat met het water in je lichaam.

We kunnen ons energie lichaam en daarmee ons  fysieke lichaam sterker maken door dit water te drinken omdat heeft een hoge energiewaarde heeft en vrij is van straling.  De harmonieuze structuur in het water zorgt ervoor dat je lichaam minder energie nodig heeft voor de uitscheiding, stofwisseling, bloedsomloop en dus houd je meer energie over!

Daarbij kan het ook helpen biologisch voedsel te eten, tijd in de natuur door te brengen en authentiek te zijn in het luisteren naar je lichaam in termen van behoefte aan rust of activiteit. In de natuur zijn veel etherkrachten werkzaam omdat er bomen en planten groeien, daarom voelen mensen zich rustig worden in de natuur. Daarnaast is het belangrijk dat de energie van onze woonplek goed voelt, daarbij kan de vitaliser een belangrijke rol spelen. 

Geestelijke werking van de vitaliser

Het energieveld van de vitaliser stelt je meer en meer in staat, de ruimte in je innerlijk, je zelfbewustzijn te vergroten, zodat je gemakkelijker met je gevoel en hoger bewustzijn in contact komt.

In dat verhoogde bewustzijn word je meer en meer bewust van je onderbewuste, waar zich oude pijnstukken en emoties bevinden. Door je daarvoor te openen en de last van het verleden in jezelf te erkennen, herkennen en daarmee te ervaren kun je loslaten. Het gevolg is dat je je vrij voelt zonder nog situaties op te roepen die verband houden met thema’s die je hebt verwerkt.

Energieplaten

Naast de vitaliser wil ik nog de energieplaten noemen.  Deze kunnen enorm helpen om meer in contact te komen met je gevoel en hoger bewustzijn zodat je beter bij je eigen energie komt en een groter welbevinden ervaart. De Energieplaten versterken de verbinding tussen aardse realiteit en geestelijke wereld. Ze werken specifiek op het neutraliseren van elektromagnetische straling en helpen je lichaamsbewustzijn te verhogen, ze helpen je met je gevoel in je lijf te komen en zo stress los te laten.

Bij alle producten die ik verkoop, is het belangrijk ze te beschouwen als een levend wezen dat de mens komt helpen. Op die manier ontstaat er een wisselwerking.

Harmen Uijttewaal – vitaaldrinkwater.nu

Bronnen:
Het mysterie van water – Masaru Emoto / Jurgen Fliege
Theosofie – Rudolf Steiner
Bruce Lipton- brucelipton.com/
Ranjana Hubach – medium ranjana.nl 
Boudewijn Leliveld – ontwikkelaar vitalisers thuisbron.nl
Onno Harmsen – environ-europe.webs.com/
Website Harmen Uijttewaal – opjegemaknaargeluk.nl


Lees ook op AltNed:

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: