Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Waarom water destilleren?

Water is  een voorwaarde voor leven.
Zuiver water is een voorwaarde voor vitaal leven.
Wij bestaan voor driekwart uit water. We verliezen water door zweten, de ademhaling, de ontlasting en met de urine. De totale  hoeveelheid water houden we op peil door te drinken en voedsel te eten wat vocht bevat, dat zijn vooral fruit en groente.

Rol van water

Eindelijk komt er meer onderzoek naar water. Aanvankelijk werd aangenomen dat water slechts een transportfunctie vervulde.
Een vloeistof nodig om diverse voedingsstoffen zoals zouten en glucose in op te lossen om deze vervolgens naar de organen en weefsels te vervoeren.

En tevens afvalstoffen op te nemen om deze af te voeren.
Nu zijn er nieuwe veronderstellingen dat water behalve oplosmiddel en vervoerder ook nog een heel andere functie heeft nl. die van informatie-drager. Daarmee krijgt water een meer “intelligente” rol als deel van de complexe communicatie in ons lichaam.

Onderzoek

Heel bekend zijn de tot de verbeelding sprekende experimenten van de Japanner Emoto. Hij stelde water bloot aan verschillende trillingen die dan door het water als informatie gecodeerd werden. Vervolgens kan deze opgeslagen informatie weer zichtbaar worden gemaakt in de vorm van “boodschappen”.(boek van Emoto: “Messages of Water”).
Emoto speelde muziek af van Bach, maar ook een toespraak van Hitler. Vervolgens werd het water bevroren en microscopisch bekeken. De  ijskristallen die ontstonden uit het “Bach-water” vormden harmonische patronen.
De “Hitler-versie” toonde chaos. Er was kritiek op de aanpak van Emoto, die zou niet voldoen aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek.
Maar die kritiek was er niet op de methodisch veel strakker uitgevoerde experimenten van prof. William Tiller.(voormalig hoofd van de “Materials Science” afdeling van de Stanford Universiteit, een soort TNO-instituut).

Water als informatiedrager

Tiller liet zien dat water onze intenties kan opnemen. Bvb. de wens om de zuurgraad van water te verhogen of te verlagen. Elke keer kon Tiller aantonen dat er een interactie is tussen wat wij denken (wensen) en de eigenschappen van water. Dit opent een heel nieuwe manier van kijken naar ziekte en gezondheid. Immers wij bestaan voor het grootste deel uit water! Er is natuurlijk nog heel veel onderzoek nodig om te ontdekken hoe precies de relatie is tussen wat we denken en voelen enerzijds en de veranderingen in ons fysieke lichaam anderzijds.

Nu is mijn veronderstelling dat de verschillende functies van water beter tot hun recht komen als het water zuiver is.
En omgekeerd zal de detox-functie, de transportfunctie en de boodschapper-functie meer gestoord en belemmerd zijn als we te maken hebben met vervuild water.
Anders gezegd: Vervuild water veroorzaakt chaos in ons interne milieu.Bovendien kan smerig water ons lichaam onvoldoende reinigen. Het vormt dan eerder een belasting.

Zuiverheid

Een belangrijke vraag lijkt dan ook: Hoe zuiver is ons drinkwater?
Het blijkt dat daar regelmatig onderzoek naar wordt gedaan. En uit dat onderzoek komt naar voren dat ons kraanwater alles behalve zuiver is. Afhankelijk van de plek waar het onderzoek wordt uitgevoerd blijken er in ons drinkwater veel stoffen te zitten die onze gezondheid kunnen schaden. Maar de resultaten van dat onderzoek worden vaak afgezwakt  met allerlei “geruststellende” meningen die er op neer komen dat het allemaal wel meevalt.

Medicijnen uit de kraan! Proost!

Wat zit er dan in ons drinkwater wat er niet in hoort?
Medicijnen: Zoals pijnstillers, antidepressiva, anti-epileptica, antibiotica, astmamiddelen, hart-medicatie (o.a. statines, dat zijn middelen die het cholesterol gehalte in het bloed verlagen) enz. enz.
De sussende woorden van de gezondheidsautoriteiten zijn samen te vatten met: Het gaat om slechts kleine hoeveelheden van deze stoffen!
Maar wat als er meer dan 50 verschillende medicijnen in zitten? Er is niets bekend over de lange termijn effecten van lage doseringen van deze medicatie en nog minder over de interactie van zoveel middelen tezamen.

Naast medicatie zijn er ook pesticiden, herbiciden en fungiciden aangetroffen in drinkwater. Om ons gerust te stellen heeft men deze vaak zeer giftige stoffen een andere naam gegeven. In plaats van ze gewoon bestrijdingsmiddelen te noemen zijn ze omgedoopt tot de meer vriendelijke naam: gewasbeschermingsmiddelen. Een duidelijke vorm vantaalvervuiling.
Het lukt de waterzuiveringsbedrijven niet om deze stoffen uit het water te halen. Overigens wordt het gedeelte van de landbouwvergiften en medicijnen die wel verwijderd worden in de meeste gevallen geloosd in het opervlaktewater. (meren, rivieren, zee)

Bacteriën, virussen en parasieten komen ook voor in drinkwater en de klassieke manier om dit te bestrijden is een chloorbehandeling. Dit doodt de meeste microben maar niet allemaal. Tevens is er een risico dat het chloor zich verbindt met bepaalde organische verbindingen, bvb. THM’s, de trihalomethanen. Deze zijn carcinogeen en kunnen blaas-, darm-, en alvleesklier-kanker veroorzaken evenals hersentumoren.
Uit Amerikaans onderzoek bleek dat vrouwen die kraanwater dronken met een relatief hoge concentratie THM’s, significant meer miskramen kregen en er meer geboorteafwijkingen optraden bij hun kinderen.

Zuiveren van water

Wat te doen?
Een mogelijke oplossing is om zelf je drinkwaterzuivering ter hand te nemen. Miljoenen mensen doen dat al.
Er zijn verschillende methoden in gebruik: Filterkannen, omgekeerde osmose en waterdestillatie. Een korte bespreking  van elk volgt nu.

Filterkannen worden veel gebruikt, ze zijn handig, energiezuinig en goedkoop in de aanschaf.
Principe is een actief koolfilter. Nadeel is dat ze slechts een beperkt deel van de rotzooi verwijderen. Als je dus geen hoge eisen stelt aan het eindproduct is deze oplossing wellicht het meest geschikt.
Prijs vanaf €20. Elke 8 á 12 weken filter vervangen vanaf €5.
Tip: Geef de voorkeur aan glazen kannen ipv. plastic en vervang tijdig het filter.

Omgekeerde Osmose

Het gaat hier meestal om inbouwmodellen voor onder een gootsteen.
Ze werken op de druk in de waterleiding en zijn daar dus ook altijd op aangesloten. Je kan ze dus niet gemakkelijk verplaatsen.
Principe is een zeer fijnmazige hightech membraan, die alleen de watermoleculen laat passeren. Dit werd ontwikkeld in de ruimtevaart door NASA, zodat de astronauten hun urine konden recyclen.
Nadeel is dat er kleine microscopische beschadigingen kunnen ontstaan in het membraan, waardoor toch weer schadelijke stoffen het filter kunnen passeren. Om te weten of je eindproduct echt zuiver is zou je regelmatig een controle meting moeten uitvoeren, in de praktijk doe je dat meestal niet als particulier.  Verder ligt de prijs van het apparaat rond de €1000.
Voor elke liter gezuiverd water lopen er diverse liters in de gootsteen.
Er wordt dus water verspild.

Wij hebben zelf zeker 10 jaar zo’n systeem gebruikt en stonden altijd met grote verbazing te kijken als het apparaat een halfjaarlijkse servicebeurt kreeg: Dan kwam er zeker een pond zwarte drab uit, ondanks de auto-matische spoelbeurten. De nieuwere versies verspillen minder water.

Destillatie

Waterdestillatie volgt de natuurlijke water kringloop: De zon verwarmt het water in de zee, de meren en rivieren. Het water verdampt, stijgt op en bij afkoeling condenseert het water en valt neer als regen. Regen, sneeuw, hagel, mist en dauw zijn allemaal voorbeelden van gedestilleerd water. Alleen is regen niet meer bruikbaar in deze tijd door de vaak forse luchtvervuiling. Deze vervuiling komt immers samen met de regen naar beneden.

Nabootsen van de natuurlijke watercyclus

Maar we kunnen de natuurlijke water-cyclus zelf nabootsen met een apparaat dat het water verwarmt, zodat het verdampt. Vervolgens wordt de waterdamp afgekoeld, waardoor deze condenseert (weer vloeibaar wordt). Het zuivere water wordt dan opgevangen in een verzamelvat.
Deze procedure levert zeer schoon water op en is onafhankelijk van de kwaliteit van een filterproces: Met koolstof of een membraan.
Alle stoffen met een kookpunt boven de 100 graden Celsius gaan niet in de damp vorm over en komen dus niet in het eindproduct, je zuivere drinkwater.
Dat betekent dat je alle metalen zoals koper en ijzer en ook de zware metalen zoals kwik, cadmium, lood etc. eruit haalt. Dat geldt ook voor alle anorganische mineralen zoals calcium, magnesium, natrium enz.
De mogelijke aanwezigheid van stoffen met een kookpunt onder de 100 graden worden opgevangen in een koolstoffilter.

Deze methode heeft eigenlijk maar één nadeel: Het verdampen van het water brengt energiekosten met zich mee.
We laten de deelnemers aan de workshops over “vitaliserende voeding” het gedestilleerde water proeven. De meeste mensen vinden het heerlijk, vooral omdat het zo heel zacht is. We laten ze ook de stinkende bruine troep zien die achterblijft in het opwarm-vat. Velen kunnen zich maar moeilijk voorstellen dat er zoveel viezigheid zit in slechts drie liter water. (dat is de hoeveelheid die per keer wordt gedestilleerd). Lang leve het beroemde Haagse duinwater!
Een goed destillatieapparaat bestaat uit roestvrij staal en het opvangvat hoort van glas te zijn. Vooral geen plastic!

Voordelen van zuiver water

Het vanzelfsprekende voordeel van zuiver water is, dat het vrij is van giftige, carcinogene stoffen zoals zware metalen en ook vrij is van slecht smakende chemicaliën zoals chloor etc.
En natuurlijk ook dat er geen, door anderen uitgeplaste, medicijnresten meer in zitten, waar we niet om gevraagd hebben.

Mineralen: Organisch versus Anorganisch

Water verkregen door destillatie en omgekeerde osmose is ook ontdaan van alle anorganische mineralen zoals die voorkomen in mineraalwater en kraanwater. En dat is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een voordeel, want ons lichaam kan niets met deze anorganische mineralen. We eten toch geen grind of krijt? Dan moeten we het ook niet drinken!
Dat mineralen bv. calcium in ons drinkwater gezond is, wordt vooral beweerd door mensen die mineraalwater verkopen.
Maar het gunstige effect van mineraalwater is nooit aangetoond en dat zogenaamde gezonde mineraalwater uit “natuurlijke bronnen” bevat ook ongewenste toxische stoffen zoals bv. arsenicum. Een ander nadeel is dat tegenwoordig vrijwel alle mineraalwater in plastic flessen zit. En dat een deel van deze, voor mensen giftige plasticverbindingen (bv. ftalaten) in het mineraalwater terechtkomen.

Waar halen we onze mineralen vandaan?

Zij die mineraalwater promoten gaan ervan uit dat we onze mineralen ook uit water moeten halen.
Maar dat is een sprookje: We halen onze mineralen niet uit drinkwater maar uit voeding, met name uit fruit, groenten, noten, volle granen etc.
De meeste mineralen in natuurlijke verse voeding zijn gebonden aan een “drager” die voorkomt dat het mineraal neerslaat. Die drager kan een eiwit zijn of een koolhydraat. Er zijn bepaalde stoffen, denk aan ijzer, zink, fluor, vanadium etc. die in hun vrije vorm heel schadelijk zijn. Een mooi voorbeeld daarvan was toen aan Kelloggs Cornflakes “vrij ijzer” werd toegevoegd. De mensen die dat aten werden acuut heel beroerd. Maar in een organisch gebonden vorm kunnen we deze stoffen veilig opnemen.

De biologische beschikbaarheid van organisch gebonden mineralen en de opneembaarheid is heel goed. In tegenstelling tot bv. anorganisch calcium: Probeer maar eens krijt op te lossen in water. Dat lukt bijna niet. Na enkele decennia bestrijding van botontkalking met het slecht oplos-bare calcium-carbonaat of calcium-fosfaat, bleek deze reguliere therapie veel schade te doen. Het gaf nauwelijks verbetering van de botdichtheid (wat het doel was) tegenover een forse toename van de kans op een hartinfarct door aderverkalking.
Je kan dus niet iemand volgieten met slecht oplosbare vormen van kalk en dan hopen dat zijn botten sterker worden.
Als je in je dagelijkse voeding de nadruk legt op het gebruik van groenten en fruit dan kan je er op rekenen dat je voldoende mineralen binnenkrijgt.

Een mogelijke uitzondering is magnesium. Dit moet soms worden aangevuld met een supplement. Magnesium werkt ontspannend op alle spieren en daar hebben we in onze opgeschroefde samenleving kennelijk een verhoogde behoefte aan. Het helpt tegen spierkramp, hoge bloeddruk en andere stress gerelateerde aandoeningen.
Een ander mineraal dat zinnig is om aan te vullen is selenium, in dit geval omdat de Nederlandse landbouwgrond arm is aan dit sporenelement.

Conclusie

Ons kraanwater is niet schoon!  (En mineraalwater ook niet!)
Het zelf zuiveren van kraanwater is veilig en het reduceert de toxische belasting die anders zou ontstaan door het drinken van vervuild water.
Er is geen recent onderzoek waar over langere tijd groepen mensen worden vergeleken die zuiver water drinken versus kraanwater.
Toch kun je met je boerenverstand bedenken dat het drinken van met medicijnen of zware metalen vervuild water, je lichaam en geest geen goed zullen doen.

Welke waterbehandeling is het beste?

Er is veel geschreven over het gebruik van verschillende apparaten om de kwaliteit van kraanwater te verbeteren. De meeste verhalen zijn niet onderbouwd met studies en worden bovendien geschreven door mensen die baat hebben bij de verkoop van een bepaald apparaat.

Na 30 jaar ervaring met vrijwel alle soorten apparaten gebruiken wij nu een simpel en degelijk destillatie apparaat.
Dat levert heel zuiver en zacht water. Water waarvan je zeker weet dat het niet verontreinigd is.
Voordeel is dat de kwaliteit niet afhankelijk is van een filter.

door Maarten Klattemoeiteloosgezond.nl

Lees ook op AltNed:

Advertentie

31 Reacties op “Waarom water destilleren?”

 1. Lijkt me niet erg gezond om pure H2O te drinken, is nogal reactief, wat zou er met je maagzuur gebeuren? Ik denk dat je beter bier kunt drinken en zorgen voor schone lucht om in te ademen in plaats van die fabrieksuitstoot in te ademen, wordt je geheid 100.

  Like

 2. Extra probleem van het waterzuiveren is dat als de chemicaliën er al uitgehaald zijn, de informatie ervan nog in het water zit, iets wat met water destilleren denk ik niet het geval is. Dan wordt het water zonder belastende informatie. Emoto heeft het ook over dat soort dingen, net als Alfons Ven

  Like

   1. Wellicht beter om te formuleren: “Ik vind dit klinkklare onzin” 😉

    Like

 3. Sanne, je kan ff googlen. Oa bij Meditech. Heb er zelf een gekocht bij Big Babylon in Den Haag. In een winkel dus, zodat je er ook goeie uitleg bij krijgt. Er zijn verschillende systemen in de handel. Deze is met glazen kan en kost ca 185 euro maar er zijn ook duurdere systemen, die misschien wat handiger zijn qua schoonmaken of die een grotere inhoud hebben. Die ik heb moet na elke 4 liter schoongemaakt onder de kraan met citroenzuur. Echt een bruine drab die achterblijft in het apparaat.

  Like

 4. Heeft iemand hier al langere tijd ervaring met het drinken van gedestilleerd water? Zeg maar een jaar of langer ?Wie oh wie ?
  Ik heb er intussen veel over gelezen hier en daar. Van gevaarlijk tot heel gezond.
  Zelf heb ik een kraanfilter van EWO. Is redelijk goed.
  Maar toch heb ik besloten voor een destilleer apparaat. Komt vandaag aan.
  Ergens voel ik toch wat ja,angst. Of het nu inderdaad geen kwaad kan?
  Ik heb chronische gezondheidsklachten. Ik wil niet achteruit gaan.
  Het dagelijks drinken van gedestilleerd water wordt afgeraden. Er is veel tegengestelde informatie.
  Zie bijvoorbeeld dit artikel:
  http://nl.septicsystemproj.com/feiten-over-het-drinken-van-gedistilleerd-water.html

  Like

  1. Ik drink al meer dan 20 jaar gedestilleerd water en het bevalt prima. Vooral mijn hoofdpijnklachten zijn volledig verdwenen na het drinken hiervan. Mijn conclusie is dat deze werden veroorzaakt door bepaalde stoffen in het drinkwater.
   Eerst gebruikte ik een apparaat van pure water inc. . Dat ging kapot na 15 jaar ofzo, toen bleek hetzelfde apparaat ineens 2 keer zo duur geworden. Dus dan maar verder gekeken, en heb ik dit apparaat aangeschaft, tot volle tevredenheid:
   https://www.meditecheurope.nl/portable-water-destilleerder-md-4l-inclusief-glazen-kan-en-1-filter.html
   Al die indianen-verhalen over dat het schadelijk zou zijn om gedestilleerd water te drinken…totale onzin…negeer ze gewoon. Die mineralen die zo essentieel zouden zijn zitten niet in het water maar gewoon in de voeding.

   Like

   1. Ha Henk…Leuk je antwoord na zo veel jaar.Wel leuk om even te vermelden nu : Ik had een goed apparaat uit de UK laten komen. Het gedestilleerde water met mate gaan drinken, vooral in de avond. Welnu, dat heb ik na een dag of 4 niet meer gedaan.Mijn lichaam werd totaal gespannen.hele vreemde en onaangename gewaarwording. Ook in mijn hoofd heel rare gewaarwording,beetje drugs -achtig lsd. Niet fijn.
    Na een aantal weken weer 2 dagen geprobeerd :zelfde verhaal.
    Iets is er aan dat voor mij niet oke is.Mijn lichaam wil het niet, duidelijk.
    Apparaat staat al 2 1/2 jaar in een kast .
    Het trekt me ook niet het weer te proberen
    Groetjes

    Like

 5. Ik zal het nog even aanvullen wat ik vooral erg tegenstrijdig vind.
  Het mineralen verhaal .Er wordt enerzijds gesteld dat in gewoon water (kraanwater) an-organische mineralen zitten en dat deze niet door het lichaam op genomen worden.Eerder een belasting zijn.
  Water zonder mineralen (anorganisch ) zouden het lichaam juist reinigen

  .Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld bergwater (wat ik vroeger vaak dronk in Oostenrijk) niet goed voor je is (ik heb het niet over vervuiling hè?) Of dat bijvoorbeeld “Schindeles mineralen ” ook geen enkel effect hebben ( dit is van vulkanische gesteente uit oostenrijk). Dat was heel populair zo’n 10 jaar geleden .Want dat is dan an-organisch niet waar ? Is dit dan altijd een fabeltje geweest ?
  Of neem edelstenen therapie. Ik heb altijd veel stenen gedragen en vind ze mooi. Er zou bij sommige stenen sprake zij van minimale opname van mineralen via de huis.Bijvoorbeeld bij een steen als malachiet (koper).
  Is dat dan onzin ?
  Ik vraag mij dit nu wel af.

  Anderzijds wordt door tegenstanders van gedestilleerd water beweerd dat juist de mineralen in het gewone water heel belangrijk zijn .Dat deze wel goed opgenomen worden .

  Ik ben het ermee eens dat onze mineralen uit de voeding moeten worden gehaald.Maar dat is niet altijd makkelijk met bijv. magnesium.
  Ik kan niet tegen magnesium pillen Ik heb magnesiumolie gekocht van Regenesis.Dat is dan ook anorganisch toch ? Maar ik neem het wel op want ik krijg last van mn darmen (net als met pillen).

  Waarom heb ik dan een destilleerapparaat gekocht? Om waterstofperoxide te kunnen verdunnen.Ook voor inname.
  En omdat ik echt schoon water wil kunnen drinken.Ik heb gelezen dat het juist heel reinigend is.
  Moet er dan wel iets in ? Zoals wat keltisch zeezout? Of juist niet voor de reinigende werking ?
  Ik hoop iets wijzer te worden ?
  Groetje

  Like

  1. Ik zou niet weten waarom we anorganische stoffen niet zouden kunnen opnemen. Zodra ze oplossen in de vorm van zouten, komen ze in het lichaam als je ze eet. Bekend voorbeeldje: Keukenzout is natriumchloride. Zodra opgelost in water is het weer natrium en chloor.

   Je noemt koper en magnesium, wat feitelijk metalen zijn, maar ook deze worden vaak prima opgenomen zonder ze in anorganische verbinden hoeven te zitten. IJzer zit in vlees en abrikozen, maar wordt ook gewoon, ik zou bijna zeggen als heel fijn ijzervijlsel toegevoegd aan voedsel. Overigens is het niet zo dat hiervoor schrootmetaal wordt gebruikt, zoals de Keuringsdienst van Waarde in 2009 suggereerde (en waarvoor ze werd teruggefloten door de Voedsel en Waren Autoriteit.

   Overigens ben ik zelf niet zo’n fan van additieven innemen. Je bent vaak gezonder bezig als je je tijd en geld investeert in gevarieerd, gezond en matig eten. Dan sla je meerdere vliegen in één klap en het is nog lekker ook.

   Like

   1. Ja ik ben het me je eens dat we mineralen en ook vitaminen (zo veel) mogelijk uit de voeding moeten halen.
    Mijn twijfel betreft het tegenstrijdige van de verhalen over wel of niet gedestilleerd water te drinken.
    Sommigen beweren zelfs dat het gevaarlijk is.Dat het je cellen opblaast.Of dat het mineralen aan je lichaam onttrekt (anderen beweren weer van niet )
    Hier een citaatje:
    “”
    Wat betreft gedestilleerd water is het zo dat men je wilt doen geloven dat gedestilleerd water ongezond is. Het heet meestal gedemineraliseerd water, het is niet elektrisch geladen en dan denkt men dat het DOOD water is. Het omgekeerde is waar. Gedestilleerd water is heel goed water want het reinigt je lichaam doordat het mineralen onttrekt. Echter, als je alleen maar gedestilleerd water zou drinken dan loop je de kans dat je vullingen oplossen om maar wat te noemen.”””

    ????Oh ja ???Is dit nu waar of niet waar ??

    Sommigen spreken heel duidelijk in het voordeel van hun eigen te ver- kopen producten. Daar trap in niet in hoor.
    Ik ben dus daarom ook op zoek naar mensen die langer ervaring hebben met het drinken van gedestilleerd water .Geen verkopers 🙂

    Like

   2. Zuiver water heeft een pH-waarde van 7, compleet neutraal. Ik zie dus niet in hoe je vullingen er in zouden kunnen oplossen?!

    Als je daar bang voor bent, kun je bijna niets plantaardigs meer eten, want groente en fruit is veel zuurder. Sinaasappelsap en cola lost inderdaad langzaam je tandglazuur op, als je het heel veel drinkt.

    Voedsel met een hógere pH-waarde is in principe agressiever dan een neutrale stof als zuiver water. Dus wat dat betreft maak ik me geen zorgen over gedestilleerd water.

    Komt ook bij dat, zodra je het drinkt, er in je maag maagsappen bij komen waardoor het sowieso veel en veel zuurder wordt. Zodra je er mee kookt, komen er stoffen in uit het voedsel. Ik wil er koffie mee zetten omdat dat de smaak ten goede komt, net als bij thee. Uiteindelijk drink je dan dus een heel klein beetje koffie (kopje is hooguit 0,1 liter) met iets minder kalk erin in plaats van gedestilleerd water.. Maar ook gedestilleerd water durf ik prima te drinken. Sterker nog ik denk dat het effect eerder is, dat je hooguit minder tandsteen krijgt, als het al invloed heeft.

    Like

  1. Nee, dit klopt niet. Bij destillatie wordt water 100% gasvormig – dus waterdamp – en wordt weer vloeibaar water.

   Bij een koffiezetapparaat wordt water aan de kook gebracht, waardoor het voor een klein deel in stoom – een vorm van waterdamp – verandert en daardoor uitzet / ‘overkookt’ en bij de gemalen koffie terecht komt. Een deel van de opgeloste stoffen zoals kalk slaat neer op het warmte-element maar de meeste stoffen die in het water zitten spoelen gewoon mee de koffie in.

   Like

   1. laptopleon, bedankt voor je reactie. Hoewel ik het toch niet snap wat je zegt. Dus misschien kun je het beter uitleggen? Want ik lees “Het gekookte water verdampt en stijgt op via de zogenoemde stijgbuis” Dan is het toch waterdamp? Dit stijgt op in de stijgbuis, komt terecht in het overloopbuisje en daar slaat het neer.

    Water, koken, waterdamp, stijgt op, slaat neer, water dit is toch het destillate proces?

    Like

   2. Ik begrijp nu de verwarring omdat ik het artikel op de site van de consumentenbond gisteren nog niet had gelezen. Het artikel klopt niet. Ze noemen ze het ook geen destilleren, maar ze beweren inderdaad wel dat ‘het gekookte water verdampt’ en ‘daarna slaat het water weer neer’. Dit is niet waar, dat kan iedereen die een koffiezetapparaat aanzet zien. Als al het water in stoom zou worden omgezet, zou er stoom uit de bovenkant komen. Die stoom zou gewoon de kamer in worden geblazen en niet spontaan neerslaan als het uit het pijpje komt.

    Destillatie kan in principe zelfs zonder het water te koken. Het koken is alleen om het verdampen te versnellen. Het gaat er maar om dat het gasvormig wordt en daarna weer condenseert. In een filterkoffiezetapparaat wordt water wel aan de kook gebracht maar het leeuwendeel wordt nooit gasvorming.

    Het doel van destillatie is, om stoffen te scheiden. Omdat kalk niet verdampt en water wel, werkt destillatie heel goed om water te ontharden.

    In een filterkoffiezetapparaat blijft door het koken wel een deel van de kalk achter bij het verwarmingselement maar de rest spoelt gewoon mee met het overkokende water.

    Meer over destillatie op o.a. https://nl.wikipedia.org/wiki/Destillatie

    Maar wat betreft gedestilleerd water drinken: In je mond, maag en darmen zit ook speeksel, maagsappen, halfverteerd voedsel. Dus dat gedestilleerde water wordt meteen weer ‘onzuiver’. Wat dat betreft heeft het weinig invloed, als bijvoorbeeld regelmatig groente en of fruit eet krijg je toch je kalk wel binnen.

    Like

   3. Kijk daar heb ik wat aan. Ik las ook over dat als je alleen gedestilleerd water drinkt dat er in je lichaam allemaal mineralen uit je lichaam onttrokken worden en dat het daardoor zeer schadelijk is.

    Ik ben eigenljk op zoektocht naar het antwoord op mijn vraag: kun je water dat wordt opgevangen in een luchtontvochtiger (elektrisch dus werkt op condensatie basis) en/of het water uit je wasdroger drinken? (eventueel na het door een koffiefilter halen) Of gebruiken in je aquarium.

    Als destilleren zo slecht is waarom zijn er dan al die apparaten ik wordt helemaal gedesoriënteerd door alle informatie op internet.

    Like

   4. Ik weet niet hoe die luchtontvochtiger werkt, maar bijvoorbeeld een airco koelt lucht af en daarbij condenseert ook waterdamp. In principe is het gewoon water, maar de ontwerper van het apparaat heeft er waarschijnlijk geen rekening mee gehouden dat je dat water gaat drinken. Daarom alleen al zou ik het niet zo snel drinken. Ik zou dus eerst uitzoeken welke materialen er gebruikt zijn en hoe schoon het apparaat is. Lucht in huis is ook niet zo schoon qua stof en bacteriën. Omdat er relatief weinig water uit komt, schiet het ook niet echt op om dit water te gebruiken in plaats van kraanwater.

    Een koffiefilter houdt alleen grof vuil en stof tegen dus daar heb je weinig aan.

    Het water uit een condens-wasdroger bevat waarschijnlijk geen kalk meer, want dat verdampt niet mee, maar waarschijnlijk wel ‘kleur- geur- en smaakstoffen’ uit het wasmiddel. In ieder geval een deel daarvan verdampt mee met de waterdamp uit het warme water van de was. Dat zou ik daarom niet drinken.

    Destillatie op zich is niet goed of slecht. Het verdampen van water uit de zee tot wolken en weer als regen condenseren is ook een vorm van destillatie. Je moet je alleen wel afvragen of er geen restjes zware metalen zoals lood van het dak of virussen uit vogelpoep of zo meekomen als je regenwater wil drinken. Ik zou zeker een filter gebruiken.
    https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/14/drinkwater-van-het-dak-1608953-a799545

    Like

 6. voordat je gedistilleerd water gaat drinken zou ik toch wat beter rond kijken naar wat onderzoek. Gedistilleerd water drinken lijkt mij niet natuurlijk omdat van oudsher water werd gedronken uit rivieren en bronnen. Daarom heb ik eens gekeken naar wat Mercola in USA daarover heeft gezegd. Dit is een preventieve arts die erg bezig is met gezonde levensstijl. Kennelijk hebben de mineralen in het water een belangrijke rol en iedereen kan bedenken dat de natuur overal een reden voor heeft.

  Distilled water tends to be acidic and can only be recommended as a way of drawing poisons out of the body. Once this is accomplished, the continued drinking of distilled water is a bad idea.

  Zie Dr. Mercola distilled water. Het aardige is, is dat hij ook veel literatuur en andere artsen raadpleegt. Dus het is denk ik wel aardig onderbouwd.

  Like

 7. Destillatie is de eenvoudigste manier om zuiver water te krijgen. Zuiver water is PH-neutraal dus hoe komt de beste man erbij dat gedestilleerd water naar zuur zou neigen? Zuiver water is juist het meest neutrale wat je als mens binnen kan krijgen.

  Als je voor of na het drinken van 100% zuiver water iets eet, is het in je maag al net zo ‘onzuiver’ als kraanwater. In kraanwater zit ook maar een paar honderdste gram kalk per liter. Als je één volkorenboterham eet, zit er al net zo veel calcium in als in een liter kraanwater. Je moet dus wel heel veel water drinken – en niets anders voor dat invloed gaat hebben.

  En wat betreft dat het niet ‘natuurlijk’ zou zijn.. Vrijwel niets wat we eten is ‘natuurlijk’. We eten voedsel wat niet hier groet, hier oorspronkelijk niet vandaan komt en vooral eindeloos geraffineerd is. Zelfs de Hollandse appels zijn net zo lang ‘doorgefokt’ tot ze zoeter en groter dan ooit waren.

  Like

 8. Gedistileerd water drinken is niks mis mee… maar dat betekend niet dat je alléén maar dat moet drinken de rest van je leven… en zeker geen liters per dag…Af en toe een koffie of thee of limonade melk oid eens tussendoor lijkt me niet meer dan normaal.. 🙂

  Like

 9. water heeft een ‘absorberende’ werking. wanneer het regent en het water zijn natuurlijke weg vindt door bergen en beekjes, neemt het allerlei mineralen uit de omgeving op. Als dit er niet meer in zit doordat het gedestilleerd is, onttrekt het mineralen uit je lichaam én dat maakt het gevaarlijk. Die zwarte/bruine drab zijn grotendeels gewoon mineralen! Je kunt wel zelf mineraaldruppels toevoegen aan het water, maar om alleen gedestilleerd water te drinken wordt om deze reden dus afgeraden en als gevaarlijk beschouwd.

  Like

 10. Onzin. Het onttrekt niets aan je lichaam want de mineralen in je lichaam zijn gebonden. De zouten en mineralen in je lijf spoelen niet mee met het water wat je inslikt en weer uitplast of zweet. Alleen wat je lijf kwijt wil gaat weg. Anders zou het ook al misgaan met kraanwater want daar zit maar een paar milligram kalk per liter in dus dat maat het verschil niet.

  Overigens drinken mensen geen liters water zonder iets er in. Ze drinken er koffie of thee van of koken hun aardappels er in. Dan zitten er meteen al meer stoffen in opgelost dan er ooit in kraanwater of bronwater zouden zitten.

  Als je regenwater drinkt zitten daar ook geen mineralen in en dat drinken mensen over heel de wereld al sinds het begin der tijden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: