Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Dromen en hun betekenis voor spirituele groei

Wat is de betekenis van dromen voor je spirituele groei?
Het begrijpen van je dromen is van heel groot belang voor je groei op spiritueel gebied. We groeien ofwel door ervaring ofwel door inzicht. Ervaring is prima om te groeien, we ervaren pijn, weerstand en begrijpen daardoor hoe we onze geest beter kunnen richten om verder te komen. Soms echter komt inzicht als een cadeau op ons pad. Een wijze mens in onze omgeving kan ons helpen inzicht te krijgen. En…. die wijze kunnen we ook zelf zijn, via onze dromen.

We leven in twee werelden, een wakende wereld, waarin lineaire en causale logica de hoofdrol spelen en een droomwereld, waar de logica niet lineair en causaal is. Vroeger dacht men dat dromen boodschappen zijn van de Goden voor priesters of koningen. Freud sprak over het primair proces zoals instincten en begeerten en secundair proces als controlerend bewustzijn. In de droom is die controle weg en dus komen volgens Freud in dromen de primaire begeerten naar boven. Jung gaf aan dat de droom vaak archetypische symbolen bevat vanuit het collectieve onbewuste. Deze helpen ons bij de evolutie in het hier en nu. Carl Jung sprak dan ook over het integratieproces, waarbij de mens alle tegenstellingen van zijn wezen wil integreren tot een eenheid. De droom kan daarbij zeer behulpzaam zijn omdat de verdrongen elementen zich aan ons kunnen openbaren, doordat wij tijdens de droom niet gehinderd worden door bewuste controleurs, die eigenlijk het liefst allerlei beelden willen onderdrukken, veranderen, projecteren op anderen of gewoon bagatelliseren. Het echte wezen van de mens wil gewoon alles zien, en doen samenvloeien tot een totaal zijn, het zijn wie men in wezen al is.

Fritz Perls stelt dat elke persoon en elk voorwerp in de droom een afzonderlijke projectie is van onszelf en onze manier van leven. Dat betekent dus dat aan elk aspect van de droom betekenis dient te worden gegeven. Perls ziet dromen als onafgemaakte emotionele problemen. Hij is van mening dat de therapeut geen betekenis mag opdringen aan de dromer. De droom is eigendom van de dromer. Een goede droomanalist analyseert je dromen niet…

dromenWe dromen tijdens de REM-slaap. REM  betekent Rapid Eye Movement, dat wil zeggen men constateerde dat de proefpersonen diverse malen tijdens de slaap een periode hadden waarin de ogen snel heen en weer bewogen en waarbij tegelijkertijd bijzondere hersenactiviteiten plaatsvonden. Als iemand steeds opnieuw van zijn REM-slaap wordt afgehouden, door hem voortijdig wakker te maken, blijkt hij zeer vermoeid te worden en een slechte concentratie en geheugen te hebben. Wij kunnen niet zonder de REM-slaap. Tijdens de REM-fase blijken ook emoties een rol te spelen. De hartslag en de ademhaling verlopen in de REM-slaap daardoor vaak onregelmatig.

We onderscheiden drie niveaus van dromen:

Droomniveau 1: 
Deze dromen zijn meestal letterlijke gebeurtenissen of lessen. Zij bevatten weinig tot géén symboliek.
Droomniveau 2:
Deze droom (op het niveau van het persoonlijk onbewuste) ontstaat vanuit de symbooltaal welke gebonden is aan de persoon en de ervaringen van dromer zelf. De persoonlijke symbolen worden gevormd door gebeurtenissen die deels vergeten zijn of verdrongen. Een symbool van de ene dromer op dit niveau kan dus niet vergeleken worden met symbolen van een andere dromer.
Droomniveau 3: 
Dromen van het derde niveau (van het collectief onbewuste) worden vaak “grote dromen” genoemd. (Jung) Deze dromen worden opgebouwd uit archetypische symbolen. Deze symbolen hebben eenuniversele betekenis. Deze dromen bevatten de grote wijze lessen, de aanduiding wat ons te doen staat in ons leven.

Droombeelden zijn aspecten van jezelf
Fritz Perls stelt dat elke persoon en elk voorwerp in de droom een beeld geeft van een aspect van jezelf en je manier van leven. Dat betekent dus dat aan elk aspect van de droom betekenis dient te worden gegeven. Ieder beeld vertelt over wie je bent, wat je denkt, voelt en wilt. Het vertelt over het pad in het leven wat je dient te volgen of welke zaken je dient te vermijden.

Droomsymbolen interpreteren.

Als je een tijd bezig bent met dromen interpreteren, zul je merken dat je de symbolen in je dromen (mensen, voorwerpen, dieren enz.) op verschillende manieren kunt benaderen en interpreteren.

1. Jezelf: Soms symboliseert een droompersonage of voorwerp jezelf in je droom.
2. Aspect van jezelf: Soms symboliseert een onderdeel van je droom een deelaspect van jezelf of je leven.
3. Relatie: Soms symboliseert een droompersonage hoe jouw relatie met deze persoon is in de werkelijkheid, of wat je over deze persoon voelt.
4. De ander: Soms symboliseert een droompersonage letterlijk die ander in je droom.

Kortom: let goed op dat een droombeeld meerdere vertalingen kan hebben, dus verschillende betekenissen kan hebben.

Waarop dienen we te letten bij droombeelden
Een droom krijgt pas haar werkelijke totale inhoud als de relaties tussen de verschillende droombeelden op de juiste wijze gelegd kunnen worden. Relaties tussen verschillende beelden binnen de droom zijn te leggen door te letten op verschillende factoren In de droom:

gelijktijdigheid
Dit betekent dat beelden en gebeurtenissen op hetzelfde moment plaatsvinden in de droom. Deze gelijktijdigheid geeft op zichzelf al aan dat er een bepaalde verbinding is tussen de beelden en gebeurtenissen.

opeenvolging
Opeenvolging houdt in dat het ene beeld volgt op het andere beeld, waardoor er een bepaalde logische relatie wordt aangeduid.

transformatie
Met transformatie bedoel ik dat het ene beeld overgaat in het andere beeld. Het ene beeld houdt in wat het gevolg is (te zien aan het andere beeld)

gelijkaardigheid
Gelijkaardigheid wil zeggen dat het ene voorwerp in bepaalde mate het andere voorwerp weerspiegelt, dan wel gevoelens aangeeft die met dat tweede voorwerp samenhangen.
Droom: Ik rij mee in een auto, samen met collega’s die ik eigenlijk erg negatief vind, het regent en het is koud. Dan stap ik uit en ga lopen, waarna de wereld er veel beter uit ziet, de zon schijnt.
De gelijkaardigheid zit in het feit dat beide (auto / lopen) manieren van verplaatsen zijn.
Les: Als er mensen een negatieve uitwerking hebben is het beter me van hen af te zonderen en op eigen kracht verder te gaan.

Frequentie
Vaak stelt men zich de vraag over het belang van bepaalde beelden. Is het ene beeld belangrijker dan het ander? Daarover is veel geschreven en een logische conclusie is dan ook dat de frequentie van het verschijnen van droombeelden een indicatie is voor de mate van het belang wat aan het droombeeld dient te worden gegeven.

Als bijvoorbeeld iemand maanden lang droomt over hetzelfde onderwerp, of meer nog: met dezelfde droom, dan dienen we te beseffen dat de droom enorm essentiële lessen dient over te brengen. We moeten dus heel goed luisteren naar zulke dromen.

 

Verschillende soorten dromen

Je kunt verschillende soorten dromen onderscheiden. Je merkt vaak al met wat voor soort droom je te maken hebt aan de hand van het gevoel waarmee je eruit wakker wordt:
angst en daarna opluchting dat het maar een droom is (nachtmerrie), een gewoon, alledaags gevoel (gewone, huis-tuin-en keuken droom), ontzag/ vreugde (‘Grote’ of archetypische droom), enz.

 

Enkele soorten dromen:

1.      Gewone dromen
Deze dromen hebben betrekking op gewone, alledaagse dingen. Vaak gaan ze over niet-ingrijpende gebeurtenissen van de vorige dag. Je verwerkt er ‘dagrestjes’ mee. Ze gaan vaak over kleine ergernissen, of dingen die je onbewust wel hebt geregistreerd maar niet bewust opgemerkt.

2.      Verwerkingsdromen
In verwerkingsdromen verwerk je vaak gevoelens, emotionele conflicten, enz. van de dag of dagen voor de droom. Ze kunnen op meer of minder ingrijpende kwesties slaan.

3.      Waarschuwingsdromen
Het woord zegt het al: dit zijn dromen die een waarschuwing bevatten. Deze dromen laten je bijvoorbeeld alvast zien wat de uitkomst van een bepaalde actie kan zijn, zodat je voordat je deze onderneemt nog  eens goed kan overwegen of het nu echt wel zo verstandig is deze te ondernemen.

Er zijn ook waarschuwingsdromen die een voorspellend element bevatten. Op de een of andere manier ben je als dromer dan tijdens je slaap even in staat geweest om iets waar te nemen wat nog niet gebeurd is.

4.      Nachtmerries
Nachtmerries zijn angstdromen. Ze hebben vaak de functie, je wakker te schudden en te wijzen op een conflict, een diepe angst, een blokkade of wat dan ook,waar je mee om moet zien te gaan. Zeker als ze herhalend terugkomen dien je de les dringend te gaan leren.

5.      Dromen met helderziende elementen.
Dit zijn dromen waarin de ene of andere vorm van buitenzintuiglijke waarneming voorkomt. Zo komt het voor dat mensen in dromen telepathisch contact hebben met anderen, die al dan niet ook aan het dromen zijn, een kijkje nemen in de toekomst, of het verleden, enz.

6.      Lucide dromen
Dromen waarin je je bewust bent van het feit, dat je droomt en dat je het droomverhaal kunt sturen. De term lucide dromen stamt van Willem van Eden, uit het begin van de twintigste eeuw. (“Lucide” komt van LUX = Licht in het Latijn.

Lucide dromen onderscheiden zich van de niet-lucide dromen door een aantal opvallende  kenmerken:
– ze zijn minder irrationeel, hebben een meer logische lijn; er zijngeen gebroken verhaallijnen
– de waarneming van de dromer is nauwkeuriger
– de dromer kan de droom beter onthouden
– de dromer heeft toegang tot herinneringen en gedachten van de waaktoestand
– 
de dromer heeft geen waarneming van verschil tussen slapen en waken, maar tijdens de lucide droom weet hij opeens dat hij droomt. Hij ervaart dan een gevoel van opwinding en geestelijke expansie.
– de dromer ziet heldere beelden
– de bewoner is deels de baas over de droom en is gedeeltelijk in staat te bepalen waar hij heen gaat, etc.

In veel is esoterische en andere geestelijke stromingen worden lucide dromen gezien als een symbool van een gevorderde spirituele en geestelijke beheersing. Het is een vereniging van het bewuste en het onbewuste. Men kan bewust de eigen onbewuste angsten onder ogen zien en daardoor is men in staat niet langer de monsters te ontvluchten maar hen te confronteren. Door deze confrontatie verliest men zijn angsten, de dromer heeft geen angst voor de angsten meer. Als men eenmaal de demonen heeft geconfronteerd kan men hen vervolgens naar willekeur oproepen en in de ogen kijken, men weet dat men het aankan en men weet dat er geen angst meer nodig is.

7.      ‘Grote’ dromen
Dit zijn de soort dromen die plaatsvinden op belangrijke, beslissende momenten in je leven of in belangrijke perioden. Ze kunnen o.a. optreden in tijden van persoonlijke crisis (emotionele, spirituele, enz.), op momenten dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden die de rest van je leven kunnen beïnvloeden, of in tijden waarin je belangrijke persoonlijke transformaties doormaakt, door bijvoorbeeld de moed te hebben oude patronen te doorbreken en je eigen weg te volgen, na ingrijpende ervaringen. Soms krijg je een Grote Droom als een soort aansporing om de voor jou juiste weg te volgen.

Paul Bles: handanalist, relatiecoach, mediator, droomanalist, gelaatskundige en therapeut

Statenlaan 61
5121 HB  Rijen (bij Breda)
www.pbles.com
hand@pbles.com
Tel: 0161-223500

 

Tips voor het werken met je dromen

1. Zorg voor papier en goede pen naast je bed.

2. Geef jezelf vóór het slapen instructies de dromen te gaan onthouden. Vraag je Hoger Zelf om een droom. Eventueel kun je ook aangeven waarover je wilt dromen.

3. Als je merkt dat je gedroomd hebt, ga dan niet meteen bewegen.Blijf even liggen in dezelfde houding. Dit ankert de droom.

4. Repeteer in deze houding de droom in jezelf. Kijk er goed naar. Zorg dat je de details waarneemt. Sluit aan op de gevoelens die je in de droom meemaakte.

5. Pak pen en papier, ga weer in dezelfde houding liggen en schrijf de droom op.

6. Formuleer de hele droom in de tegenwoordige tijd!! Noteer alleen de manifeste inhoud. Dus alleen het letterlijke verhaal en zeker (nog) géén interpretatie.

7. Schrijf zoveel mogelijk details op, ook al lijken ze niet van belang. Alles is belangrijk. Gebruik een dromendagboek.

8. Zet de datum en plaats boven de droom. Vermeld bijzondere dingen die in die periode. Later kun je die met de droom gaan verbinden.

9. Probeer overdag terug te denken aan de droom en haal zoveel mogelijk details terug.

10. Maak aantekeningen van gebeurtenissen en vergelijk ze met de droombeelden.

11. Bespreek de droom niet met anderen, vóór je zelf een interpretatie hebt gegeven.

12. Maak een korte samenvatting van je droom en geef je droom een titel.

13. Noteer personen, voorwerpen, plaatsen en belangrijke dingen in je droom en geef aan wat ze betekenen. Geef dus aan waar deze elementen voor staan in jouw ervaring. Neem in ieder geval nog even geen droomencyclopedie! Elk aspect heeft alleen voor jou een geldige symboliek. Laat je droom niet ‘afpakken’ door een andere persoon of door een boek.Ga daarna na wat de hele droom voor jou betekent.

14. Vertel je droom aan iemand die je vertrouwt en vraag feedback. Vertellen helpt om afstand te nemen. Feedback kan soms helpen een symboliek te begrijpen.

15. Zoek eventueel een goede droomanalist op. Deze kan de juiste vragen stellen en je helpen jouw symbolen te begrijpen.

16. Volg eens een cursus of workshop over dromen, waarin je op allerlei manieren leert kijken naar je dromen en diepergaand te begrijpen wat jouw Hoger Zelf je vertelt.
Enkele belangrijke universele droomsymbolen

Deze symbolen zijn zo universeel dat ze in ieders droom eenzelfde betekenis hebben. Deze symbolen kunnen dus op ieders dromen worden toegepast. Voor het overige geldt dat droomsymbolen niet uit een encyclopedie kunnen worden gehaald. De betekenissen die daarin worden gegeven voor de niet-universele symbolen zijn ofwel zo vaag dat men er niets mee kan, ofwel zo specifiek dat ze bij elke mens toch qua betekenis anders zullen zijn.

Uiteraard gelden ze bij alle mensen, tenzij er bij een bepaalde persoon traumatische gebeurtenissen op die gebieden hebben gespeeld. In dat geval moet de betekenis anders worden geïnterpreteerd, met begrip voor het trauma en de gevolgen.

Enkele universele droomsymbolen

Huis
Een huis kan staan voor het leven dat iemand leidt, voor zijn lichaam en voor de manier dat iemand in het leven staat. De kelder staat voor het onbewuste. Hogere verdiepingen en de zolder duiden op hogere ambities en spiritualiteit. Ramen betekenen mogelijkheden tot uitwisseling van inzicht met de buitenwereld.

Water
Water staat altijd voor gevoelens, de onbewuste diepten in onszelf.

De Zee
 De Zee staat voor de onbewuste, krachten uit het diepere in onszelf. Als iemand droomt over de zee gaat het over diepere onbewuste lagen onder ogen zien. Ook symboliseert de zee vaak een overvloed aan gevoelens.

Dood

Menigeen schrikt wakker uit een droom waarin een geliefd persoon is overleden. Men is dan vaak bang dat dit een voorspellend karakter heeft, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Als iemand droomt over de dood van een persoon dan betekent dat heel vaak dat de dromer in een nieuwe fase komt met betrekking tot zijn relatie tot deze persoon.

Moord
Als de dromer in zijn droom ziet dat hij een ander vermoordt, zal hij waarschijnlijk met grote schrik en schaamte wakker worden. Het betekent echter: de dromer is in een fase gekomen dat hij actie dient te ondernemen om het oude contact met deze persoon te beëindigen en een nieuwe vorm te creëren.

Naaktheid
Het is zeker niet zo dat men beelden van naaktheid steeds zou moeten uitleggen op een erotische manier. Uiteraard kan naaktheid en erotisch symbool zijn, maar ook staan voor kwetsbaarheid en openheid.

Vuur
Vuur is een symbool voor zuivering die gepaard kan gaan met opofferingen.

Een baby
Een baby staat vrijwel altijd voor kansen, geboorte, onschuld en nieuwe mogelijkheden. Het symboliseert het Goddelijk Kind, als archetypisch symbool.

Geld
 Geld staat natuurlijk voor mogelijkheden, kansen, kwaliteiten en capaciteiten.

Deur
Een deur staat voor een toegang tot een gebied in het leven of in de geest van de dromer. Een opening naar nieuwe mogelijkheden.

Spiegel
 Een spiegel geeft aan dat men toe is aan een confrontatie met iets wat men niet kon of wilde zien.

Vluchten
In dromen komt vaak een vlucht voor, wat natuurlijk ook letterlijk een symbolische vlucht is voor iets waar men nog niet aan wil.

Vogel

Vogels betekenen dat men de het hogere zoekt, dat men niet beperkt wil worden, maar naar andere werelden of andere niveaus wil gaan.

Vliegen
 Als iemand zelf vliegt wijst dat vaak op het opzoeken van die hogere niveaus.

Eten
 Het eten van voedsel wordt met name door Freud gezien als een symbool voor seksuele bevrediging.Toch is ook dit waarschijnlijk weer een beperkte interpretatie. Voedsel kan ook worden gezien als symbool voor emotionele steun die deze persoon aan zichzelf geeft dan wel van anderen ontvangt.

Licht
 Licht in een droom is altijd een symbool voor de spiritualiteit en bewustzijn.
Kleur
Kleuren die een belangrijke rol spelen in een droom kunnen daarin een eigen symboliek hebben:
Rood:
 kracht, vitaliteit, hartstocht, seksualiteit
Oranje:
 hoop op wat mag komen, vruchtbaarheid, opbloei
Groen:
 natuur, groei, hoop op volgroeiing
Geel:
uitstraling van gezag, creatieve inspiratie, bereidheid zich te geven aan spiritualiteit
Blauw:
spiritualiteit, ruimte, maagdelijkheid, oneindigheid

Boeken

Boeken geven meestal een symbool voor inzicht, wijsheid en kennis.

School
Dromen over school of een andersoortige lessituatie wijst op de taak te leren en wijsheid te vergaren.

Examen doen
 Als iemand in een droom examen doet, geeft dat steeds aan dat men het gevoel heeft getest te worden en wellicht niet voldoende presteren kan.

Doolhof
Als iemand droomt van een doolhof geeft dat aan dat hij op dit moment vast zit in een problematiek in waar hij geen uitweg uit kan vinden.

door Paul Bles
handanalist en coach, gelaatskundige, relatiebegeleider en droomanalist – pbles.com

Lees ook:

Advertentie

4 Reacties op “Dromen en hun betekenis voor spirituele groei”

 1. Ik had vroeger hele heftige dromen dat de hele wereld komt te ontploffen en alleen ik blijf achter op een plukje grass… Ik begreep nooit wat dit betekende. Na jaren lang afvragen heb ik met geknepen billen een “dromenuitlegster” gebeld. Dit was een erg verassend en verhelderend ervaring… Ik geef graag die tip aan iemand die antwoorden wil over zijn dromen.

  Like

   1. Hey kortekaasluca (aparte naam 😉 ),
    Het is een best persoonlijk verhaal. Ik hou het kort.

    De situatie:
    Mijn ouders waren net gescheiden, we waren net naar het buitenland verhuist, ik kende niemand en had ook geen vrienden wegens te weinig kennis van de taal. We hadden het ook moeilijk met 1 inkomen en moesten daardoor een aantal keer verhuizen waardoor ik steeds weer op punt 0 moest beginnen. Dat was een langdurige situatie en mijn droom representeerde die situatie.

    Mijn droom & uitleg:
    Mijn hele wereld was opgeblazen en alleen ik en mijn eenzaamheid bleef achter (Plotseling verandering van cultuur/omgeving, vader en vrienden die plotseling niet meer een onderdeel van mijn dagelijkse leven waren)
    Ik op 1 plukje gras en een oneindige leegte van wit. (Ik kon geen stap maken, ik kon nergens heen, want dan val ik de leegte in. Ik was machteloos)

    Ik twijfelde of ik dit zou delen, nog nooit zo iets gedaan maar dacht ik ben toch niet de enige die zo iets mee heeft gemaakt. Dit geeft opluchting… De dromenvangster, zoals zij heet, ben ik tegen gekomen op een website genaamd charmedspirits.nl. <- ik weet niet of dit oké is maar dacht misschien help ik iemand…

    Like

 2. ik droom dat ik in vliegtuig zit en dat het neerstort maar ik overleefd het maar kan de andere niet vinden heft het met mijn zelf te maken of …

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: